Runer

Et verktøy som ofte har blitt forbundet med mystikk og magi, og som gir deg dypere innsikter i livet ditt og sann tilstedeværelse.

Hei vakre sjeler💗

I dag har jeg lyst til å dele litt om Runer.

Runer er et fantastisk verktøy jeg bruker for å veilede og hjelpe mennesker til å få nye refleksjoner, og innsikter.💗

💗 Litt om runenes opprinnelse 💗

Runer er et urgammelt verktøy som har blitt brukt helt i fra før 500 tallet, og det er utallige teorier omkring opphavet til dette. Men en ting vi vet sikkert og det er at disse steinene, knoklene, trebitene... med tegn på ( runealfabetet )
uansett teorier har vært til stor hjelp for menneskene gjennom tidene og er ganske så spennende synes jeg.💗

Rune alfabetet består av 24 tegn som står for hver sin bokstav, som igjen har hvert sitt budskap.

Allerede fra ca år 1300/1400 tallet så begynte rune alfabetet å gå ut av det daglige bruk, men i Sverige så var de fortsatt i bruk frem til 1800 tallet, og helt frem til 1900 tallet brukte også noen av de såkalte kyndige eldre runene. 💗

På keltisk betyr runer hemmelighet og mysterium.
💗

I dagens samfunn blir runer for enkelte sett på som noe mystisk og enkelte tror også at det ligger magi i runene.

Men sannheten er at dette er et verktøy for dem som søker å gå igjennom en selvutviklingsprosess eller kjempe med selvet og har som mål å forandre seg selv og livet til noe annet og bedre samt eie sann tilstedeværelse. 💗

Runer ble også brukt som amuletter for bla. hell og til beskyttelse.

Så ønsker du å få veiledning gjennom runene er også dette et tilbud jeg tilbyr.
💗

Ta gjerne kontakt 💗

I lys og kjærlighet Monica 💗

Runelegg

Hei vakre du <3

I dag vil jeg dele et budskap fra mine runer slik at dere alle skal få innblikk i hvordan jeg bruker runene.

Jeg har aldri pleid å gi fellesbudskap med disse, men da jeg opplever at de er veldig treffsikre på enkeltpersoner velger jeg nå å dele denne med dere. <3 Så tenker jeg da at den treffer de den er ment å treffe <3 Men før jeg starter vil jeg dele litt om hvordan jeg tyder dem.

I alt mitt arbeid er intuisjonen og kanalisering en stor del av min arbeidsmåte så også her bruker jeg tidvis dette i tillegg til veiledningsheftet som følger mine runer <3

Runen som dukket opp er <3 ALGIZ 

Denne runen står for:

BESKYTTELSE

STARR ELLER SIV

ELGEN

I utgangspunktet er denne runen en rune som dukker opp ved endringer i vår livskurs og i selvet vårt, og typisk for den er at den kommer med nye muligheter og eller utfordringer som skal handteres.

Algiz er et speil for den åndelige kriger som beskytter oss ved at vi er autentiske og sanne mot oss selv. Og kun ved å lytte til oss selv og være sanne mot oss selv vil den rette handling og korrekte adferd kunne beskytte oss fremover.

Så vakre sjel ikke fornekt det som skjer for kun ved å være sann med deg selv vil du oppnå fremgang <3

Runen som dukket opp kom med et omvendt budskap noe som vil si at runen kommer opp ned fra det som regnes for å være "rett vei"

Og dette sier runen...

Pass på din helse og ikke legg byrder til den børen andre allerede bærer. Pas også på og se om forbindelsene du nå knytter er rett for deg også på sikt og ikke la deg utnytte. For du er selv ansvarlig og må ta ansvar for de situasjoner som da vil kunne dukke opp. For du er din sjef i ditt liv og det er ditt ansvar og avvike det som ikke gagner deg. Runen sier også at om ditt forretning blomstrer eller ei skal du ikke være bekymret. For om du ikke vinner skal du huske at det er lærdom i alt som skjer.

Måtehold og ærbødighet er bærende i denne runen.

Skap en magisk kveld alle og enhver <3

<3 <3


Runelegg

På lik linje som ved kortlegg finnes det flere måter å bruke runene på. Noen krever bare 1 rune, mens andre krever opptil 6 runer. Det vanligste når en starter å jobbe med runer er nok å bare trekke en rune til en gitt problemstilling eller for generelt. Ellers vil jeg anbefale deg å starte med det som kalles et Tre runer legg som står for 1 overblikk, 2 utfordringer og tre handlemåte. Det viktigste her er å huske at de skal leses fra høyre til venstre.

I tillegg til disse måtene å bruke runene på kan du også legge Fem runers legg, Runekorset og legget Tre liv.

Så ønsker du og lære mer om disse leggene kan du få kjøpt Kjeramikkruner i boks med veiledningsbok og runebrett, eller steinruner på hjemmesiden min.

www.perfect-mix-engleplassen.com 

Ønsker du et runelegg tilbyr jeg også denne tjenesten.

Skap en dag fylt med kjærlighet, visdom og magi.

Namaste vakre sjel 💗


Runen - Fehu

FEHU er elementet ild og jord.


Fehu er runen som sies å bringe nye begynnelser og velstand/ rikdom i livet.


Fehu symboliserer kveg og står for flyttbar rikdom/ velstand og overflod. Dvs. rikdom/ velstand som kommer å går ut fra hvilket arbeid du legger i å oppnå dette.

Men i denne sammenheng er ikke rikdom bare penger, eiendom og materielle ting. Det regnes også som følelsesmessig balanse og åndelig visdom og rikdom.


Til tross for at dette er en positiv rune for de fleste som oftest bringer budskap om overflod i livet ditt, så krever den at du tar en titt på livet ditt. Runen ber deg se viktigheten av denne rikdommen du har eller ønsker, og jobbe for å gjøre deg fortjent til disse godene.

For dette er rikdom/ velstand som må pleies og fornyes dersom den ikke skal svinne hen som penger, rykte, berømmelse, suksess, magt, kontroll, ambisjoner, kjærlighet, det hellige guddommelige.


Fehu er en kraftfull rune som står for fruktbarhet og vekst og dersom du steller pent med livet ditt og gjødsler din rikdom sier runen at det du sender ut komme tilbake til deg og økes.


Et annet aspekt ved runen Fehu er forsiktighet, årvåkenhet, pleie og bevaring av det du allerede har spesielt når du føler at alt er på topp da distraksjoner, latskap og likegyldighet kan endre det hele.


Så dukker denne runen opp er det oftest et tegn på nye begynnelser. Kraft, fruktbarhet, belønning, velfortjent økonomisk styrke, penger, eiendom, generøsitet og sikkerhet.


  • Planter og steiner som sies å styrke kraften ved denne runen er brennesle, hyll, safir moseagat, topaz og safir.


  • Innen magi blir ofte denne runen brukt for å oppnå : Mer penger, for å lettere oppnå våre mål, ny jobb, lykke innen forretninger, avansement.


  • Ved spådom sies det at runen ofte viser til forandringer. Det kan være velstand i fremtiden, finansiell styrke - mottak av penger, øking av eiendom- bytte av hus, suksess, sosial suksess og glede

  • Dukker runen opp ned sies det at det motsatte vil skje. Gjeld - fattigdom -tap av penger, tap av respekt, utnyttelse (slaveri)


I forhold til arbeid, kjærlighet og helse sier runen følgende:

<3 Arbeid

Ved å godta endringer som tilbud om ny jobb, intervjuer, møter og nye prosjekter vil muligheten for økt inntekt og eller faglig utvikling være stor.

<3 Kjærlighet

Ved å anerkjenne og dele gleden av kjærligheten og hyggelige øyeblikk vil du oppleve spennende og uventede sentimentale opplevelser.

<3 Helse

Denne runen minner oss om viktigheten ved å ta vare på seg selv og din gode helse ved å hvile og spise sunt, samt lytte til kroppens signaler.


Runen sies å være en feminin rune og er kjent for å være fruktbarhetsgudinnen Frøys rune.


Farger lyse rød og buskapsfarger.


<3 <3 <3