Chakra

Viten om chakraene kommer fra India og er om lag 5000 år gammel og gjennom historien så har chakra vært mye brukt også i det gamle Egypt, hinduene, kineserne, mayaene, grekerne, m.fl. .

Chakra er et sanskrit ord og kommer fra et hellig Indisk språk og betyr "livshjul"

I følge denne lærdommen har alle levende vesener sin egen spesielle/unike energi.


Når vi snakker om chakraene våre refererer vi oftest til de 7 hovedchakraene, eller de store kroppslige kraft sentrene våre men i tillegg så har vi også 21 mindre chakra spredt utover kroppen vårsom jeg dessverre ikke vil komme nærmere inn på her da jeg har for liten kunnskap om disse chakraene.


Chakra . Hvert chakra har sin farge. Chakra er energi punkter, de hjelper oss med å oppnå balanse så vi får det bedre fysisk og psykisk.
Flere alternative behandlere tar utgangspunkt i chakraene og det blir gjerne brukt krystaller og steiner i behandling. 

De 7 hovedchakraene/ energisentre er konsentrerte livskrefter av energi som eksisterer innenfor aurafeltet vårt og ligger fordelt på en midtlinjen gjennom hele kroppen. Disse binder livsenergien vår sammen med den fysiske kroppen vår og er med på å påvirke kroppen vår fysisk og psykisk.

Hvert av chakraene er definert med ulike farger og påvirker forskjellige deler av kroppen.

Rot chakra nr. 1  = rød  

Hara chakra nr. 2 = Orange 

Solar plexus nr. 3 =gul 

Hjerte chakraet nr. 4 = grønn 

Hals chakraet nr. 5 = turkis  

Det tredje øyet/pannechakraet nr. 6 = indigoblått 

Krone chakraet nr. 7 = fiolett.


Da chakraene som sagt påvirker kroppen vår er det viktig at energien i chakraene våre får flyte fritt slik at vi unngår unødig ubehag og plager.

Så kort fortalt er altså balanserte friske chakra med på å hjelpe oss fysisk og mentalt.

Jeg vil likevel få presisere at det også finnes andre årsaker til at vi mennesker blir syke eller har problemer, men gjennom arbeid med chakraene kan vi hjelpe til med å påvirke vår helse og livssituasjon positivt <3

Anbefaler dere også å ta en titt på denne videoen om chakra på You Tube 

How To Open Your 7 Chakras As Explained In a Children's Show 

Lykke til <3 

Hvordan skille de ulike chakraene fra hverandre ?

Som sagt ligger de ulike chakraene våre plassere på ulike plasser langs en midtlinje gjennom kroppen vår langs ryggraden og blir foruten navnene sine ofte beskrevet som en farge.

De blir referert til som energisentre som har ulike funksjoner i kroppen vår, og ved å balansere disse vil en kunne få et mye bedre og harmonisk liv fysisk og mentalt noe en kan utføre gjennom ulike verktøy og behandlingsmetoder.

Så la oss starte med et enkelt bilde for hvert av chakraene som kort beskriver hvor de ligger, hvordan de kan påvirke oss, og på hvilken måte de kan påvirke oss negativt.  

Chakraverktøy


Det finnes utallige verktøy som kan hjelpe oss med å balansere våre chakra noe som gjør det enklere for hver og en av oss å finne metoder som passer for oss og som kan hjelpe oss dersom et eller flere av våre chakra er i ubalanse. 

Så la meg nå dele noen forskjellige metoder / verktøy du kan bruke for å rense/ balansere chakraene dine så kan du selv vurdere hva som passer best for deg.

Lykke til vakre sjel <3 

- Meditasjoner

- Steiner og krystaller

- Lyder og musikk

- Farger

- Naturen

- Bevegelse

- Visualiseringsøvelser

- Aroma/ lukt

- Mat

Chakraøvelse

For alle chakraene

Det finnes som sagt utallige øvelser for å balansere våre chakra og her vil jeg dele noen øvelser som kan brukes til å balansere  chakraer med.  <3 

- Meditasjoner

- Steiner og krystaller

- Lyder og musikk

- Farger

- Naturen

- Bevegelse

- Visualiseringsøvelse

- Aroma/ lukt

- Mat

Balanser dine chakra og stress ned.

Å ta vare på seg selv er viktig så å sette av litt tid hver dag for å pleie seg selv, stresse ned og balansere sine chakra er godt for kropp og sjel <3  Og et godt verktøy som kan gjøre underverker da kan være pusten og en visualiseringsøvelse .

Start med å finne et uforstyrret sted og pust inn og ut rolig til du er fri for tanker. Begynne så å jobbe med chakraene dine. 

Begynn med rot chakraet og jobb deg så oppover. 

Se for deg at chakraet  ditt gløder med en klar nydelig rødfarge som stråler ut. Fargen strømmer ut og omslutter hele deg mens den begynner å fylle hver minste del av deg med masse ny energi. Kjenn etter hvor godt det føles i kroppen helt til du føler deg ferdig.  Gå nå videre oppover til neste chakra som er det oransje harachakraet/ navlechakraet. Gjenta prosedyren men forestill deg nå at du arbeider med det orange chakraet  Fortsett slik til du har gjort det med alle chakraene dine.             ( orange, grønne, turkise, indigoblå og lilla ) Når du føler at du er ferdig kan du sakte bestemme deg for at du skal våkne opp og føle deg kvikk og i fin form.

Lykke til <3 Rot chakra

Farge rød = Rotchakraet (Muladhara) ligger nederst ved halebenet midt mellom anus og kjønnet vårt.

Rotchakraet er vårt bindeledd til jorda (fundamentet vårt) og ren fysisk overlevelse. Dette chakraet bør alltid være litt åpent for å ta inn jordingsenergi i kroppen slik at vi får en kontinuerlig energiflyt gjennom oss.

Overlevelsesinstinktene våre ligger i dette chakraet og det blokkeres av frykt.

Når rotchakraet er i ubalanse føler vi oss ofte usikre, utrygge og redde noe som kan gjøre oss følelsesmessig ustabile, og følelsen av å være uvelkommen oppstår ofte.

I tillegg blir vi gjerne rastløse og har problemer med å prioritere og lytte til våre egne grunnleggende behov.

Den beste måten å balansere rotchakraet på er å bli bevisst din egen frykt.

Vær ærlig med deg selv og spør deg selv hva du er redd for?

Hva er det som er den bakenforliggende årsaken til denne frykten? Og slipp deg selv fri.

Hovedfunksjonene til rotchakraet sies å være et bindeledd til jorda samt skape trygghet og stabilitet. <3 

Hara chakra

Orange = Hara/Sachral chakraet finner vi i buken mellom navlen og kjønnsorganet (ca. fire fingerbredder under navelen).

Dette chakraet blir i hovedsak referert til som det seksuelle senteret, men det er også stedet hvor kreativitet kan hentes.

Trenger du mer motivasjon og selvinnsikt i forhold til hvordan du selv ser på andre personer eller situasjoner bør du sette deg ned å jobbe litt med harachakraet ditt.

Dette chakraet blokkeres av skyldfølelse og utfordringer med å tilgi seg selv.

Når harachakraet er i ubalanse har vi ofte problemer med å akseptere oss selv, sliter med skyldfølelse og føler at vi ikke fortjener glede.

Kreativiteten og motivasjonen blir ofte nedsatt, og mange mister sexlysten. I tillegg er det vanskelig å uttrykke følelsene våre.

Når hara chakraet er i ubalanse er det ofte vanskelig å bevare gode relasjoner til andre mennesker grunnet negative holdninger og behovet for kontroll. En står ofte fast i livet, og avhengighet kan også være et tema.

Hovedfunksjonen til hara chakraet er å stimulere skaperkraft på alle plan i livet og den beste måten en kan fremme dette på er ved å tilgi seg selv og bli kvitt all skyldfølelse.

Solar plexus chakra


Gul = Solar plexus chakraet - Ligger i mageområdet - Området er også kalt livslinjen.

Representerer vitalitet, mot og viljekraft. Gir deg kontakt med din personlige indre kraft.

Solar plexus chakraet huser egoet, magefølelsen og intuisjonen vår.

Når dette chakraet er i ubalanse holder en ofte seg selv tilbake grunnet dårlig selvfølelse, lav selvtillit. En sliter gjerne med å sette egne grenser, ta egne valg/ beslutninger, føler seg kontrollert, og føler seg fastlåst i usunne mønstre (psykisk og fysisk)

Hovedfunksjonen til solar plexus er å fremme og styrke din indre kraft. Og nettopp ved å bli dine indre verdier og mål bevisst og definere dem, så vil også din indre kraft fremmes.

Dette chakra blokkeres av skam.


Hjerte chakra


Grønn/ (Lys rosa) = Hjertechakraet - Chakraet ligger rett ovenfor hjertet.

Fungerer som en bro mellom den fysiske og åndelige verden og blir sett på som senteret for kjærlighet og godhet.

Å elske seg selv og alt vi er en del av er den beste veien til å holde hjertechakraet i balanse og harmoni. For når du føler kjærlighet og omtanke for deg selv og andre, aksepterer andre for den de er, da balanseres hjertechakraet og holder seg frisk.

Føler du derimot mye sorg som eks hjertesorg, tap fordi du har mistet noen, kan dette skape blokkeringer i hjertesenteret og påvirke våre følelsesmessige, mentale, spirituelle og fysiske del, og gå utover vår helse. Mange opplever da og bli negative, redde for nærhet, får problemer med tillit, stole på seg selv, blir intolerante, eller kan mangle empati.

Hovedfunksjonen til hjertechakraet er altså å elske seg selv og ta vare på den autentiske deg. Romme dine medmennesker og elske alt vi er en del av slik at du kan føle deg hel.

Så start med å si at du elsker deg selv, snakk pent til deg selv og gjør ting du elsker.

Hjertechakraet aktiveres også under blant annet healing.

Sist men ikke minst vil jeg nevne at ved å ha et balansert hjertechakra vil du oppleve økt tilstedeværelse og indre ro selv når det stormer omkring deg som verst.

Dette chakra blokkeres av sorg. <3


Hals chakra


Turkis blå = Halschakraet finner du i halsen.

Senteret for kommunikasjon. Ærlighet er nøkkelord her.

For at dette chakraet skal være fullkomment og i balanse er det avhengig av hvor åpen, ærlig og autentisk man er mot seg selv, da dette chakra blokkeres av løgn, og når man ikke lever ut sin egen sannhet.

Så for å ha et balansert halschakra må du altså være ærlig.

Fortell andre hva du føler. Ikke si at alt er bra eller legg lokk på dine følelser. Lytt til dine behov. Ditt indre. Vær ærlig mot deg selv, og våg å tale din sannhet. For ved å unngå sannheten og ved å unngå og være tro mot oss selv vil en bli stresset, og i verste fall syke. <3

Dette chakraet kan også forbedre evnen til oversanselig hørsel.

Hovedfunksjonen til halschakraet er altså å tale din sannhet til enhver tid. Være autentisk og leve ut dine drømmer og din sannhet. <3

Blokkeres av løgn og når man ikke lever ut sin sannhet. <3


Panne chakra


Indigo = Pannechakraet (3.øye) -midt mellom øynene litt over øynebrynene.

Hypofysen, lillehjernen og sentralnervesystemet er koblet til pannechakraet. Det fungerer som et slags vindu for "det tredje øyet"

Hovedfunksjonen dens sies å være å stimulere vår intuisjon.

Når det åpnes forsterkes synsevnen utover vanlig syn, og gjør at man lettere kan se i fortid, nåtid og fremtid.

Hvis det er ubalanse i dette pannechakraet kan informasjon og viten lett forveksles. Man tror kanskje at man har funnet den store åndelige sannheten mens det egentlig handler om at man har funnet en samling "fakta".

Dette chakra blokkeres altså av illusjoner, vrangforestillinger og misforståelser.

Så ønsker du å åpne ditt 3 øye må du ha tillit til din indre veiledning og din intuisjon. <3

Krone chakra


Fiolett = Kronechakraet (lilla og hvit) - Plassert på toppen av hodet.

Chakraet representerer ren tanke og dens hovedfunksjon er forbindelse med det guddommelige.

Kronechakraet fungerer som bindeleddet mellom universet, vår høyeste bevissthet og oss selv. Det er vårt verktøy for og nå en høyere spirituell bevissthet. Knytter oss opp mot uendelig bevissthet som er universets høyeste energi ved hjelp av universet og vår indre visdom.

Ubalanserte kronechakra sies å kunne føre til mentale sykdommer, depresjon, angst og nevrologiske forstyrrelser. Kan også føre til manglende evne til å se det større bildet i livet, egoisme, generell mangel på verdier og etikk og åndelig uvitenhet. Mangel på glede og tap av mening eller identitet i hans / hennes liv

Dette chakra blokkeres av egoets innblanding.