Velkommen


Hei vakre sjel og velkommen til meg og min alternative verden <3

Jeg heter Monica og har lyst til å dele litt om min alternative verden slik at du skal få et innblikk i hvordan livet som spirituell/ åndelig kan være, og jeg vil starte med å sammenligne det med livet generelt.

For livet er i bevegelse. Endrer seg og oppleves likt men også ulikt. Det har lys og mørke. Finvær og storm. Dag og natt. Og akkurat slik er også livet for oss spirituelle/ åndelige. 

Vi ser og opplever livet mye likt. Men fordi vi mennesker utvikler oss i ulike retninger så vil også livene våre være forskjellige. Og siden det ikke finnes noen fasitsvar på hva som er rett eller gale tolkninger av livet så vil jeg her på denne hjemmesiden vise dere hvordan dette livet kan oppleves.

<3

Noen opplever sin alternative og spirituelle verden som nesten helt problemfritt. Andre mennesker sliter litt mer med å finne sin plass i den spirituelle verdenen noe som kan være en vanskelig og kronglete vei å gå så de faller fra. 

Enkelte mennesker har kanskje vært litt ut og inn av det alternative/ spirituelle akkurat som meg, og noen oppdager at de har evner innen dette som gjør dem nysgjerrige slik at de ønsker å lære mer. 

<3

Og nettopp dere som ønsker mer inspirasjon og nye innsikter. Oppløftende ord, tanker og følelser. Mer lærdom om den alternative verdene. Ja akkurat dere kjære mennesker ønsker jeg å nå med denne siden.

For det finnes så utrolig mange grunner til at vi ender der vi er. Noen tror at ting bare skjer, andre tror at det er forutbestemt, skjebnen, mens noen tror at livet er basert helt og holdent på valgene vi tar. Personlig tror jeg nok at det er en kombinasjon av flere ting. Og mye av den blir til mens vi går den.

Men uansett hva som er rett så vet jeg en ting helt sikkert, og det er at livet  i min verden er stort sett veldig bra og sjeldent  veldig kjedelig. Og når det en sjelden gang forekommer at jeg ønsker litt mer spenning og variasjon så varer det heldigvis veldig kort. Og det er ok. For jeg har innsett følgende. At livet er som sagt i bevegelse. 

Hver dag ser og lærer jeg noe nytt.  Det er som en berg og dalbane. Opp og ned frem og tilbake med glede og smerte, sol og regn. Og tidvis stormer det også omkring meg. 

Og selvom jeg tidvis må holde tunga rett for å holde følge med på alt som skjer så vil jeg ikke bytte bort livet mitt. <3  

Mitt møte med den spirituelle verdenen.

Personlig har jeg helt i fra barnsben av følt og trodd at det er mer mellom himmel og jord enn det vårt blotte øye ser. Men grunnet frykt blokkerte jeg ute nesten alt dette til jeg ble godt voksen. <3 

Allerede som barn kjente jeg ofte ulike energier rundt meg og følte godt andres sinnsstemninger noe som kunne være slitsomt. 

Jeg viste at det var mer omkring meg, at jeg hadde englevakt og ble passet på, og jeg trodde at det var en mening med alt. Ja selv alt det meningsløse som skjedde trodde jeg at det var en mening med. Selvom jeg aldri helt forstod/ forstår akkurat den følelsen.

Men nå er livet endret for i dag er situasjonen annerledes. Jeg tror og føler mye av det samme men likevel på en annen måte. Jeg rommer mer omkring meg, ulikhetene, dømmer mindre, er  åpen for det uforståelige. Og jeg møter livet i kjærlighet og prøver å være ærlig, ekte og autentisk. Jeg er meg og jeg elsker den alternative verdenen jeg lever i, ja til tross for enkelte utfordringer, og følelsen av å ikke alltid bli forstått. 

I tillegg opplever jeg også tidvis at det kan være ensomt i min verden... Ja selv om jeg nok langt ifra kan sies å være det. <3

Så hva tror jeg egentlig på?

Jeg tror på en universell kjærlighetskraft større enn noe annet. En kraft som det for meg er uvesentlig hvor kommer fra. Ja om det er Gud, Jesus, Buddha ..... det er likegyldig for meg så lenge kjærlighetskraften er god og en tror på kraften og energien bak dette. For jeg ønsker å spre en kraft som vil det beste for hver og en av oss mennesker. <3

Jeg tror også på et liv etter døden. At vi mennesker lever mange liv. At vi blir gjenfødt gang på gang, ja helt frem til vi engang er klare til endelig hvile i "himmelen" blant alle dens guddommelige skapninger og freden som rår der. <3 

Men for meg er ikke helvete nødvendigvis beskrevet som i bibelen. Nei det er en gjenfødelse på jorden med all dens væren på godt og vondt. Hvor vi lærer og vokser oss større, kraftigere, og får en nærere kontakt med det åndelige eller spirituelle. Hvor våre liv blir mer og mer fylt med kjærlighet, ja helt til tiden som jordengler gjennom alle våre liv er over. <3

Jeg tror også på energier og deres helende kraft fra både universet og moderjord. Lyset med den reneste universelle kraften som kan hjelpe å heale alt levende, kjærlighetskraften, universets kraft, måne og sol kraften mm. 

Jeg tror også på moderjords kraft og helende gaver fra naturen som urter, planter, steiner og krystaller... Og jeg tror også på healingkraften i hvert enkelt menneske. Kraften det er  i å være der for hverandre, lytte og vise omsorg. Være et menneske i kjærlighet.

Jeg tror også som nevnt at alt skjer av en grunn om det er godt eller vondt, og jeg tror det meste skjer når tiden er rett. For selv om det ikke nødvendigvis er forståelig når vonde ting skjer i livene våre og det ikke føles som om tiden er rett, eller rettferdig, tror jeg likevel det er en del av noe større selv om det ofte er uforståelig. <3

I tillegg tror jeg på loven om tiltrekning og tankens kraft. Temaer som jeg gang på gang har følt og sett virkningen av. Spennende, men også litt skremmende. <3

Så lever jeg da slik selv om min kjernefamilie, familie og venner ikke nødvendigvis tror på det samme som meg. Lykkelig, men også med utfordringer. Vel vitende om at jeg må leve mitt liv. 

Så respekterer jeg dem og håper også de vil respektere meg og mitt liv. Jeg tenker at vi heller kan romme hverandres ulikheter å være enige at det er lov å være uenige og ulike men likevel elske hverandre ubetinget på godt og vondt. <3

Og med disse ord er jeg da kommet ut av skapet ;-) som offentlig "spirituell"  vel vitende om at dette er rett for meg. <3

Jeg lytter med mitt hjerte til min sannhet. Og i lys og kjærlighet er jeg der så godt jeg kan for alt jeg er en del av med et ønske om å gjøre noe positivt i verden.

Sist men ikke minst vil jeg nevne at jeg har en forkjærlighet for å hjelpe mennesker. Jeg har et mål om å hjelpe de som ønsker det opp og frem gjennom mitt arbeid som sertifisert LbH coach, spirituell mentor og livsveileder. 

Jeg vil være til hjelp for dem som trenger noen som er der for dem gjennom mitt arbeid. Jeg vil støtte og hjelpe om det er innen det spirituelle eller hverdagsutfordringer, veivalg eller blokkeringer i livet. 

For jeg tror at vi alle har muligheten til å komme oss videre. Endre oss med de rette valg og ved å lytte til vår indre stemme. Og nettopp dette vil jeg hjelpe deg med ved å gi deg et vennlig spark bak slik at du kan komme i gang for å gjøre det arbeidet du trenger for å bli tilfreds. Og selvom det oftest er langt ifra lett skal jeg gjøre mitt beste for at du skal lykkes. Men du må først ville det og våge å gå veien. For jeg vet du kan klare det. Jeg tror nemlig på deg. 

For du skal blomstre. Du skal skinne lik en stjerne. Du skal komme frem og bli den du ønsker.  <3

Namaste <3

<3 <3 <3