Chakra

12.12.2020


Chakra

Viten om chakraene kommer fra India og er om lag 5000 år gammel. 

Gjennom historien så har chakra vært mye brukt også i det gamle Egypt, hinduene, kineserne, mayaene, grekerne, m.fl. .

Chakra er et sanskrit ord og kommer fra et hellig Indisk språk og betyr "livshjul".

I følge denne lærdommen har alle levende vesener sin egen spesielle/unike energi.

Når vi snakker om chakraene våre refererer vi oftest til de 7 hovedchakraene, eller de store kroppslige kraft sentrene våre. Men i tillegg til disse kraftsentrene så har vi også 21 mindre chakra spredt utover kroppen vår som jeg dessverre kommer nærmere inn på her, da jeg har for liten kunnskap om disse chakraene.


Chakra . 

Hvert chakra har sin farge. 

Chakra er energi punkter som hjelper oss med å oppnå balanse så vi får det bedre fysisk og psykisk.

Flere alternative behandlere tar utgangspunkt i chakraene hvor de gjerne bruker krystaller og steiner i behandling.

De 7 hovedchakraene/ energisentre er konsentrerte livskrefter av energi som eksisterer innenfor aurafeltet vårt og ligger fordelt på en midtlinjen gjennom hele kroppen. Disse binder livsenergien vår sammen med den fysiske kroppen vår og er med på å påvirke kroppen vår fysisk og psykisk.

Hvert av chakraene er definert med ulike farger og påvirker forskjellige deler av kroppen.

Rot chakra nr. 1 = rød

Hara chakra nr. 2 = Orange

Solar plexus nr. 3 =gul

Hjerte chakraet nr. 4 = grønn

Hals chakraet nr. 5 = turkis

Det tredje øyet/pannechakraet nr. 6 = indigoblått

Krone chakraet nr. 7 = fiolett.

Da chakraene som sagt påvirker kroppen vår er det viktig at energien i chakraene våre får flyte fritt slik at vi unngår unødig ubehag og plager.

Så kort fortalt er altså balanserte friske chakra med på å hjelpe oss fysisk og mentalt.

Jeg vil likevel få presisere at det også finnes andre årsaker til at vi mennesker blir syke eller har problemer, men gjennom arbeid med chakraene kan vi hjelpe til med å påvirke vår helse og livssituasjon positivt <3

Anbefaler dere også å ta en titt på denne videoen om chakra på You Tube

How To Open Your 7 Chakras As Explained In a Children's Show

For mer om chakra se i fanen under MIN SPIRITUELLE VERDEN - under Chakra. 

<3